PLAN ZAJĘĆ II SEMESTR 2014/1015

Plan studium medycznego czerwiec 2015

 

Terminy zajęć

Godziny zajęć

Studium farmaceutyczne

Opiekun medyczny

   

I  semestr

III  semestr

I semestr

PIĄTEK

       05- 06

1545-1715

Technologia postaci leku

TD

wf

AA

Zabiegi higien

DC

1730-1900

Wf

RS

Technologia postaci leku

TD

Wf

RS

1915-2045

wf

RS

Świadczenia farmaceutyczne

TD

Wf

RS

SOBOTA


06 – 061645  1815

 800 –  930

Farmakognozja DC

Świadczenia farmaceutyczne

TD

Działania opiekuńcze

WJ

945 –  1030

1030 – 1115

Pracownia postaci leków/ pracownia analizy leków

TD/ IM

Farmakognozja

Podstawy prawa pracy

 JW

AP

Działania opiekuńcze

WJ

1130 – 1300

Pracownia postaci leków/ pracownia analizy leków

TD/IM

Podstawy prawa pracy

AP

Działania opiekuńcze

WJ

1315 – 1445

Pracownia postaci leków/ pracownia analizy leków

TD/IM

Organizacja ochrony zdrowia

JO

Działania opiekuńcze

DC

1500 – 1630

Pracownia postaci leków/ pracownia analizy leków

TD/ IM

Farmakologia

DT

Działania opiekuńcze

DC

1645  1730

1730  1815

Pracownia technologii postaci leków  –                cały semestr

TD

Farmakologia

wf

DT

AA

Działania opiekuńcze

DC

Niedziela

07 – 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 800 –  930

Technologia postaci leku

TD

 

 

Zarys psychologii

MN

945 –  1115

Pracownia analizy leków /pracownia postaci leków

IM/TD

 

 

Zarys psychologii

MN

1130 – 1300

Pracownia analizy leków /pracownia  postaci leków

IM/TD

 

 

Opieka nad osobą chorą

DC

1315 – 1445

Pracownia analizy leków/ pracownia  postaci leków

IM/TD

 

 

Opieka nad osobą chorą

DC

1500 – 1630

Pracownia analizy leków/ pracownia  postaci leków

IM/TD

 

 

Opieka nad osobą chorą

DC

 

 

                   

 

Terminy zajęć

Godziny zajęć

Studium farmaceutyczne

Opiekun medyczny

I I semestr

 

III  semestr

 

I  semestr

 

PIĄTEK

    12 – 06

1545-1715

Chemia i analiza leku

IM

Świadczenia farmaceutyczne

TD

anatomia

DC

1730-1900

Język obcy

WR

Świadczenia farmaceutyczne

TD

Anatomia

DC

1915-2045

Język obcy

WR

Świadczenia farmaceutyczne

TD

anatomia

DC

SOBOTA

13 – 06

 

 

 800 –  930

Wf

RS

Pracownia analizy leków/ Pracownia technologii postaci

IM/TD

Wf

RS

945 –  1115

Pracownia farmakognozji JW

Pracownia analizy leków/ Pracownia technologii postaci

IM/TD

Działalność gospodarcza

AP

1130 – 1300

Pracownia Farmakognozji

JW

Pracownia analizy leków/ Pracownia technologii postaci  

IM/ TD

 

Działalność gospodarcza

AP

1315 – 1445

Pracownia Farmakognozji

JW

Pracownia analizy leków / Pracownia technologii postaci

IM/ TD

Zdrowie publiczne

JO

1500 – 1630

Farmakognozja

JW

Pracownia technologii postaci

TD

Zdrowie publiczne

JO

1645 – 1815

Farmakognozja

JW

Świadczenia farmaceutyczne

TD

Zdrowie publiczne

JO

NIEDZIELA

14 – 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 800 –  930

Propedeutyka Zdrowia

JO

Pracownia technologii / Pracownia analizy leków

TD/IM

Zabiegi higien

WJ

945 –  1115

Propedeutyka zdrowia

JO

Pracownia technologii / Pracownia analizy leków

TD/IM

Zabiegi higien

WJ

1130 – 1300

Pracownia farmakognozji

JW

Pracownia technologii / Pracownia analizy leków

TD/IM

Zabiegi higien

WJ

1315 – 1445

Farmakognozja

JW

Pracownia technologii / Pracownia analizy leków

TD/IM

Zabiegi higien

WJ

1500 – 1630

farmakologia

DT

Pracownia technologii postaci

TD

Zabiegi higien

WJ