Technik farmaceutyczny - Studium Medyczne

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

zawód: Technik farmaceutyczny, symbol 321301

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 – K1 – Z.19 Sporządzanie, wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

L.p Przedmioty nauczania Semestry

I – IV

Liczba godzin

w semestrze

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

Liczba godzin tygodniowo   w semestrze I II III IV  
17 tygodni 17 tygodni 17 tygodni 13 tygodni  

Przedmioty ogólnokształcące: 192

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

51 51 51 39 192

Łączna liczba godzin

3

3

3

3

51 51 51 39 192

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 800

 

1

Podstawy prawa pracy

i działalności gospodarczej

   

2

2,5

    34 33 67

2

Język obcy zawodowy

2

2

    34 34     68

3

Propedeutyka zdrowia

2

2

    34 34     68

4

Pierwsza pomoc

w zagrożeniach życia

i zdrowia

 

2

      34     34

5

Podstawy psychologii i etyki zawodu

2

      34       34

6

Organizacja ochrony zdrowia      

2

      26 26

7

Język migowy    

2

      34   34

8

Technologia postaci leku

2

2

2

2

34 34 34 26 128

9

Farmakologia

3

3

3

3

51 51 51 39 192

10

Chemia i analiza leków

2

1

1

  34 17 17   68

11

Farmakognozja

1

2

1

1

17 34 17 13 81

Łączna liczba godzin

14

14

11

10,5

238 238 187 137 800

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:  800

12

Pracownia technologii postaci leków

5

5

5

6

85 85 85 78 333

13

Pracownia analizy leków

4

4

4

4

68 68 68 52 256

14

Pracownia farmakognozji

2

2

    34 34     68

15

Świadczenia farmaceutyczne*    

5

4,5

    85 58 143

Łączna liczba godzin

11

11

14

14,5

187 187 238 188 800

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

25

25

25

25

425 425 425 325 1600

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

28

28

28

28

476 476 476 364 1792

Praktyka zawodowa w IV semestrze – 4 tygodnie:  20 dni x 8 godz. = 160 godz.

Razem godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia: 1792+160=1952

 

1952

* Świadczenia farmaceutyczne do realizacji u pracodawców lub/i w szkole