Opiekun medyczny - Studium Medyczne

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

zawód: OPIEKUN MEDYCZNY – symbol 532102

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 – Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

L.p.

Przedmiot nauczania

Liczba tygodni nauki

Liczba godzin w cyklu kształcenia

Kształcenie praktyczne

Kształcenie teoretyczne

semestr I

semestr II

16

16

Przedmioty ogólnokształcące
1 Wychowanie fizyczne

3

3

96

   

Łączna liczba godzin

3

3

96

   
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

3

3

96

 

96

2 Zdrowie publiczne

1

2

48

 

48

3 Zarys anatomii, fizjologii i patologii

z elementami pierwszej pomocy

4

3

112

 

112

4 Zarys psychologii i socjologii

2

 

32

 

32

5 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia  

2

32

 

32

6 Język migowy  

3

48

 

48

7 Język obcy zawodowy

2

 

32

 

32

Łączna liczba godzin

12

13

400

 

400

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne

7

6

208

208

 
2 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

6

6

192

162

 

Łączna liczba godzin

13

12

400

400

 
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

25

25

800

400

400

Praktyka zawodowa: semestr I: 2 tyg. x 40 godz. +  semestr II: 2 tyg. x 40 godz.  = 160 godzin
Wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia: 1056